Silikon | mazivo a separační prostředek | 15350028-66

Silikon

mazivo a separační prostředek

Číslo výrobku: 15350028-66
|
EAN:4024596057855

14 031,40 Kč*

Obsah: 28 L (501,12 Kč* / 1 L)

Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 days

Informace o výrobku

mazivo a separátor

WEICON Silikon je mazivo, separátor a prostředek pro ochranu a ošetřování plastů pryže a kovů. Teplotní odolnost až do +250°C (+482°F). WEICON Silikon lze použít v mnoha oblastech průmyslu. WEICON Silikon chrání elektrické kontakty před vlhkostí, ošetřuje pryžové, kovové a plastové prvky, chrání pryžové prvky před stárnutím, namrzáním a slepováním, umožňuje hladké vedení střešních oken, vodicích a bezpečnostních pásů. WEICON Silikon vytváří dlouhodobý oddělovací povlak a zajišťuje kvalitu povrchu. Zabraňuje ukládání zbytků lepidel na lisech a vedeních, zabraňuje ulpívání surovin na dopravnících, žlabech a skluzech.

Informace

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči