Sustainability

Udržitelnost ve WEICONu

Chemikálie a udržitelnost –
je to vůbec možné?

Naše mezinárodně působící rodinná firma vyrábí chemické produkty již více než 70 let. Díky našim lepidlům a těsnicím materiálům, které se používají ve výrobě, při opravách, údržbě a servisu, udržujeme průmysl v chodu po celém světě. Nevyhnutelně a oprávněně však vyvstává otázka: můžeme jako chemická společnost vůbec jednat udržitelně?

Naše odpověď na tuto otázku je rozhodně ano. Každá společnost má dnes povinnost důkladně se zabývat otázkou udržitelnosti. A každá společnost také může v rámci svých možností přijmout opatření, která umožní budoucím generacím žít v lepší budoucnosti.

Na této stránce vám vysvětlíme, jak ve WEICONu řešíme téma udržitelnosti. Prozradíme, jaká malá i velká opatření jsme přijali, abychom dnes fungovali rozvážně, a jak iniciujeme nový vývoj, který pomůže utvářet budoucnost plnou naděje.

ann-katrin-weidling-weicon
„Každá společnost, která si v dnešní době stále myslí, že se jí otázka udržitelnosti netýká, nepochopila, o co jde.“

ANN-KATRIN WEIDLING, GENERÁLNÍ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI WEICON

Co děláme

CO2-Kreislauf-Kompensieren-Reduzieren-Vermeiden

Úspora a snížení emisí CO2

Kompenzovat CO2 je sice hezké, ale v boji proti změně klimatu to nestačí! Proto by kompenzace měla být vždy doprovázena opatřeními na úsporu a snížení emisí CO2. Především to znamená kriticky uvažovat o našich stávajících procesech a iniciovat změny ve WEICONu – ve velkém i malém měřítku.

Příliš mnoho teorie? Zde je několik konkrétních příkladů:


solarenergie-weicon

Odpovědné využívání energie

Abychom přispěli k přechodu na zelenou energii, spoléháme se od začátku roku 2022 v naší centrále v Münsteru výhradně na zelenou elektřinu. Kromě toho byly na značnou část našich budov nainstalovány fotovoltaické systémy.

Když jde o úsporu energie, i malé změny mohou mít velký význam: například jsme nahradili řadu zářivek LED diodami, výrazně jsme snížili počet hodin venkovního osvětlení a intenzitu různých vnitřních světel a trvalé osvětlení v našem skladu nářadí jsme nahradili detektory pohybu.

weicon-tools-kartonagen

Karton místo plastu

Blistrové obaly jsou u WEICONu minulostí! Od začátku roku 2020 má naše nářadí recyklovatelný vnější obal. Tímto způsobem jsme účinně omezili používání plastů – snížili jsme jejich spotřebu o šest tun ročně.

e-mobilitaet-fahrrad-leasing-weicon

Leasing jízdních kol & e-mobilita

Co je výraznou příčinou vysokých emisí CO2? Přesně tak, každý den jezdíme do práce autem. Díky naší nabídce průjčování jízdních kol mohou naši zaměstnanci jezdit do práce bez znečištění. Kolegové, kteří bydlí daleko, jsou samozřejmě stále závislí na svém autě, ale mnoho lidí z Münsteru dojíždí na kole.

Prozkoumali jsme také téma e-mobility a nově jsme v naší centrále instalovali 15 stanic pro e-dobíjení. Kromě toho v Německu stále častěji používáme ve svém vozovém parku elektrické pohony.
nachhaltige-abisolierwerkzeuge-weicon

Udržitelná řada nářadí

V naší řadě nářadí Green Line jsme zcela upustili od používání běžných plastů. Místo toho používáme biopolymer, což je bioplast.

Nástroje jsou vyrobeny až z 97 % z obnovitelných a přírodních surovin a jsou z velké části vyráběny bez použití omezeného zdroje, kterým je ropa.
Stejně jako všechny naše nástroje se i Green Line vyrábí v Německu.
digitalisierung-arbeitsprozesse-weicon

Digitalizace místo stohů papíru

V německých kancelářích se denně vytiskne v průměru 18,7 listů papíru na osobu (zdroj: Papierlos Arbeiten Monitor 2020 – Fellow Digitals). Mnoho společností si však již uvědomilo, že digitalizace procesů může výrazně snížit spotřebu papíru. V této oblasti jsme již přijali některá opatření a například jsme zavedli bezpapírovou evidenci faktur nebo digitalizovali procesy ve skladu a při expedici.

I přes tyto úspory jsme si vědomi, že v důsledku rostoucího online obchodu je spotřeba přepravních krabic stále vyšší, čemuž se nelze vyhnout. Na rozdíl od těžkých papírových šanonů
regenwasser-sammeln-zisterne

Sběr dešťové vody

Voda je vzácná. Proto jsme nechali nainstalovat podzemní nádrž na dešťovou vodu, která pojme až 30 000 litrů a slouží k zavlažování venkovních prostor. Kromě shromažďování a skladování vody se samozřejmě snažíme co nejvíce snížit její spotřebu, například instalací speciálních perlátorů pro úsporu vody.

nachhaltigkeit-weicon-massnahmen

I malé kroky mají význam

To, co platí pro soukromé osoby, platí i pro firmy: i malé změny v chování mohou přispět k ochraně životního prostředí. Pro nás to zahrnuje například přechod z baterií na dobíjecí baterie do klávesnice a myši, mléko na kávu ve džbánech místo v plastových nádobách, nebo přechod na papírové ručníky s certifikátem FSC. Tyto drobnosti se mohou zdát banální, ale snižují množství odpadu. Někdy se na věci stačí podívat trochu důkladněji, abyste i s malým úsilím dokázali něco změnit.

spenden-soziale-projekte

Sbohem reklamním materiálům

Propisky, klíčenky a čokolády na Vánoce. Před několika lety jsme přestali naše zákazníky těmito reklamními dárky zasypávat. Ne proto, že bychom naše zákazníky neměli rádi, ale proto, že věříme, že se zdroji naší planety můžeme zacházet zodpovědněji a že peníze, které utratíme za takové „drobnosti“, můžeme lépe investovat do sociálních projektů.

Společnost Ökoprofit

Mimochodem, mnoho našich malých i velkých opatření, ale také mnoho našich nápadů do budoucna, vzniklo na základě projektu Ökoprofit. Ökoprofit je celostátní projekt spolupráce, který poskytuje informace a odborné znalosti na podporu podniků při snižování provozních nákladů prostřednictvím opatření na ochranu životního prostředí a klimatu. Tím se chrání přírodní zdroje a šetří CO2. V roce 2019/20 jsme se projektu úspěšně zúčastnili.


FZ_siegel_kn_unternehmen
CO2-Kreislauf-Kompensieren-Reduzieren-Vermeiden

Udržitelnost: holistický pohled

Činnosti se musí řídit zásadou udržitelnosti a holistickým přístupem. Co to znamená? Udržitelnost je založena na třech důležitých pilířích: environmentálním, ekonomickém a sociálním dopadu. Pomocí těchto pilířů mohou společnosti stanovit pokyny pro udržitelnou činnost. Jejich cílem je zajistit a zlepšit environmentální, ekonomickou a sociální výkonnost společností.

Sociální rozměr


Udržitelnost zahrnuje mnohem více než jen plnění environmentálních cílů. Jedním ze tří pilířů jsou sociální hlediska (vedle environmentálních a ekonomických). Od roku 2017 podporujeme charitativní organizace po celém světě, včetně organizací, které vedou kampaně za životní prostředí a dobré životní podmínky lidí i zvířat. Naši zaměstnanci rozhodují o tom, které organizace podpoříme svými dary.
lichtstrahl-uganda-sponsor-weicon

Uhlíková neutralita


Naše centrála v Německu je uhlíkově neutrální – ale co to přesně znamená?

Obecně platí, že společnost je považována za uhlíkově neutrální, pokud všechny emise nebo skleníkové plyny, které produkuje, jsou kompenzovány certifikovanou společností pro kompenzaci uhlíku.

Chápeme, že dobrovolná kompenzace nevyhnutelných emisí má zásadní význam pro řešení změny klimatu. Z tohoto důvodu společnost Fokus Zukunft GmbH & Co KG vypočítala dopad na klima svého sídla v Německu podle standardu GHG. Potřebné údaje pro výpočet jsme poskytli předem. Nákupem certifikátů na ochranu klimatu pro roky 2022 a 2023 kompenzujeme emise skleníkových plynů, které produkujeme. Těmito certifikáty podporujeme projekt vodní elektrárny v Türkiye, který byl certifikován pod vedením VERRA na základě Verified Carbon Standard.

V budoucnu bychom chtěli provádět pravidelné recertifikace, abychom mohli trvale plnit svou odpovědnost. V dlouhodobém horizontu chceme evidovat naše celosvětové emise CO2 a kompenzovat je také u všech našich dceřiných společností.

Každý, kdo chce vědět, co přesně je uhlíková stopa, které skleníkové plyny jsou zahrnuty do výpočtu nebo co se děje s certifikáty CO2 po jejich zakoupení, dostane odpovědi na tyto otázky v tomto podrobném vysvětlení.wasserkraftprojekt


Projekt vodní elektrárny poskytuje cenově dostupnou a čistou energii, vytváří důstojná pracovní místa a hospodářský růst a přispívá k ochraně klimatu tím, že eliminuje používání fosilních paliv. Turecko jsme si vybrali z "osobních důvodů", jelikož zde máme vlastní pobočku.Co nás čeká v budoucnosti

Udržitelná činnost není položka na seznamu úkolů, kterou si můžete v určitém okamžiku odškrtnout. Udržitelná činnost je nikdy nekončící proces.

Víme, že nejsme dokonalí. Stále existuje mnoho výzev, které musíme řešit, abychom vytvořili ještě „zelenější“ podnik.

Nemůžeme dělat zázraky a proměnit lepidlo ve sladkosti, ale neustále přezkoumáváme implementaci různých procesů udržitelnosti. V současné době například zkoumáme další energeticky účinná opatření ve stávajících budovách. To zahrnuje využití nových technologií v oblasti osvětlení, klimatizace, vytápění atd. nebo rozšíření našich fotovoltaických systémů.

Udržitelnost a environmentální řízení jsou složité a časově náročné. Proto má WEICON kolegu Henninga Voße, který je jako člen našeho manažerského týmu EHSC (Environment + Health + Safety + Compliance) zodpovědný za toto téma.

henning-voss-weicon
„I jako chemická společnost můžeme udělat mnoho pro zajištění udržitelnosti. Společně s kolegy a externími odborníky pravidelně vyhodnocujeme, co můžeme udělat co nejlépe.“

HENNING VOß, vedoucí oddělení EHSC MANAGEMENT ve společnosti WEICON

A-Z udržitelnosti

Pokud se chcete dozvědět více o udržitelnosti – ať už obecně, nebo v souvislosti s WEICONem – v našem A-Z udržitelnosti najdete spoustu informací. Vysvětlíme vám například, co je to uhlíková stopa podniku nebo co znamenají Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Anfangen (začátek)

Začněte! Můžete vůbec udělat krok vedle, pokud jde o ochranu klimatu? Ze strachu, že budou obviněny z greenwashingu, se zdá, že některé společnosti jsou ochromeny a navzdory dobrým úmyslům váhají s opatřeními v oblasti udržitelnosti. Ale pokud neděláte vůbec nic ze strachu, že uděláte něco špatně, rozhodně děláte něco špatně!Bilanzieren (Bilance)

Naše spotřeba (např. energie nebo paliva) se přepočítává na ekvivalent CO2 pomocí emisních faktorů. Toto číslo je výsledkem emisní bilance, na které je založena naše strategie ochrany klimatu. Například jedna tuna metanu představuje 25 tun ekvivalentu CO2.


CO2-AequivalentCorporate Carbon Footprint (Podniková uhlíková stopa)

Společně s Fokus Zukunft GmbH & Co. KG jsme v roce 2022 změřili naši firemní uhlíkovou stopu v Německu na základě Protokolu o skleníkových plynech. Uhlíková stopa se dělí na rozsah 1, 2 a 3. Rozsah 1 zahrnuje všechny emise, které si člověk vyprodukuje sám (například emise vzniklé spalováním ve vlastních zařízeních). Rozsah 2 zahrnuje emise spojené s nakoupenou energií (například elektřinou). Rozsah 3 zahrnuje emise ze služeb poskytovaných třetími stranami a nakupovaných předběžných služeb (například služební cesty, spotřeba papíru atd.). Snažili jsme se vypočítat naši uhlíkovou stopu v Německu co nejkomplexněji - emise v rozsahu 3 však lze zohlednit pouze částečně, protože ne všechny procesy v celém hodnotovém řetězci jsou nám známy nebo je můžeme ovlivnit.Chemie (Chemikálie)

Mnoho našich výrobků je založeno na chemických látkách, které jim dodávají specifické vlastnosti, jako je vysoká přilnavost nebo obzvláště vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům. Dbáme na četné zákonné požadavky na naše výrobky a dále je analyzujeme a vyhodnocujeme podle našich vlastních přísných norem - také s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí.

Digitalisierung (Digitalizace)

Mnoho společností si nyní uvědomilo, že digitalizace procesů může v mnoha oblastech výrazně snížit emise CO2. Již jsme přijali několik opatření k digitalizaci našich procesů. Například jsme zavedli bezpapírovou evidenci faktur nebo personální administrativu. Digitalizovali jsme také procesy ve skladu a při expedici a i mnoho osobních schůzek jsme nahradili digitálními.
Employer Branding (Značka zaměstnavatele)

Dobrovolné snižování emisí a kompenzace nevyhnutelných emisí zvyšuje povědomí našich zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků o způsobu, jakým využíváme zdroje. Nedílnou součástí naší strategie budování značky zaměstnavatele je prezentovat se jako udržitelný zaměstnavatel.


CO2-AequivalentFahrrad (jízdní kolo)

Díky naší nabídce pronájmu jízdních kol mohou naši zaměstnanci jezdit do práce bez znečištění. Kolegové, kteří bydlí daleko, jsou samozřejmě stále odkázáni na auto, ale mnoho lidí z Münsteru přijíždí na kole - jak se v našem městě přátelském k cyklistům sluší.


Ganzheitlich (holistický)

Ti, kteří to s bojem proti změně klimatu myslí vážně, nespoléhají pouze na kompenzaci CO2 prostřednictvím klimatických certifikátů. Pouze společnosti, které se na tři hlavní pilíře uhlíkové neutrality - tj. úsporu, snížení a kompenzaci CO2 - dívají komplexně, dosáhnou více než pouhého omezení škod.


CO2-AequivalentHomeoffice (práce na dálku)

Díky práci z domova nemusí mnoho našich zaměstnanců dojíždět do práce autem, čímž se snižuje zátěž pro životní prostředí a navíc i pro peněženku.Internationaler Klimaschutz (Mezinárodní ochrana klimatu)

Změna klimatu je globální, takže nezáleží na tom, kde na světě se CO2 kompenzuje. Kjótský protokol, který je podle mezinárodního práva závazný, stanoví, že projekty na ochranu klimatu, které zabraňují emisím skleníkových plynů nebo je ukládají, by měly být umístěny tam, kde je to nejhospodárnější. Mnoho projektů se proto realizuje v rozvíjejících se a rozvojových zemích, kde mají rovněž přispět ke zlepšení hospodářské, sociální a environmentální situace.

Junges Team (mladá krev)

Ve WEICONu pracuje mnoho mladých lidí. Průměrný věk v naší centrále v Německu je 37 let. Není žádným tajemstvím, že udržitelnost je stále důležitější, zejména pro mladší generace, a často hraje i roli při výběru zaměstnavatele. Tím spíše by se společnost měla tímto problémem zabývat.Klimaneutrales Unternehmen (uhlíkově neutrální společnost)

Obecně lze říci, že podnik je považován za uhlíkově neutrální, pokud jsou všechny nevyhnutelné emise škodlivé pro klima nebo skleníkové plyny, které produkuje, kompenzovány certifikovanou společností zabývající se kompenzací uhlíku. Pro naší scentrálu v Münsteru jsme získali certifikáty na ochranu klimatu na rok 2022 a 2023, a proto jsme oprávněni se v tomto místě nazývat "uhlíkově neutrální společností". V budoucnu budeme provádět pravidelné recertifikace a pokračovat v práci na ochraně klimatu snižováním a úsporou CO2.


Kommunikation (komunikace)

Dělejte dobro a mluvte o něm. Mnoho společností se neodvažuje otevřeně hovořit o svých opatřeních v oblasti udržitelnosti, protože se obávají obvinění z greenwashingu. Upřímná a transparentní komunikace však může pomoci inspirovat ostatní společnosti a povzbudit je, aby samy podnikly kroky.Langfristig (Dlouhodobost)

Naši uhlíkovou neutralitu nekupujeme pro marketingové účely. Prostřednictvím dalších opatření na snížení emisí CO2 a zamezení jejich vzniku chceme ukázat, že dlouhodobě a vážně přispíváme k ochraně klimatu a k tomu, aby zítřejší svět stál za to.

Messen (veletrhy)

Omezili jsme účast na veletrzích, čímž jsme ušetřili mnoho letů, nocí v hotelech a kilometrů ujetých autem. V současné době jsme omezili naši účast na domácích veletrzích na čtyři nebo pět nejdůležitějších.Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Cíle udržitelného rozvoje OSN)

Organizace spojených národů stanovila 17 cílů udržitelného rozvoje. Cíle zohledňují všechny tři pilíře udržitelnosti (environmentální, ekonomické a sociální) a zahrnují boj proti změně klimatu.


CO2-Aequivalent

Díky naší certifikaci uhlíkově neutrální společnosti podporujeme kompenzační projekt v Turecku, který zahrnuje tři z cílů udržitelnosti.ÖPNV (veřejná doprava)

Přestože se nacházíme v průmyslové zóně, jsme přímo napojeni na systém veřejné dopravy prostřednictvím nedaleké autobusové zastávky. V různých oborových sdruženích opakovaně prosazujeme například další rozšíření frekvence autobusů, aby se veřejná doprava stala ještě atraktivnější.

People – Planet – Profit (Lidé – planeta – zisk)

Tyto pojmy označují tři pilíře udržitelnosti. Pomocí těchto tří stejně důležitých pilířů mohou společnosti stanovit pokyny pro udržitelnou činnost. Cílem je tímto způsobem zajistit a zlepšit environmentální, ekonomickou a sociální výkonnost společností.Quality (Kvalita)

Na kvalitu klademe maximální důraz. To znamená, že dbáme jak na vysokou kvalitu materiálů, tak na užitečnost našich výrobků. Do našeho sortimentu nezařazujeme výrobky, které jsou obzvláště škodlivé pro životní prostředí, ani výrobky, které nenabízejí žádné další technické výhody.Reduzieren (Snížování)

Snižujeme dopady CO2 v mnoha oblastech hodnotového řetězce. Naše konkrétní opatření ke snížení emisí CO2 jsou vysvětlena na této stránce.

Spenden (dary)

Od roku 2017 podporujeme charitativní organizace po celém světě. Patří mezi ně sdružení, která vedou kampaně za životní prostředí a dobré životní podmínky lidí a zvířat. Naši zaměstnanci rozhodují o tom, které organizace podpoříme svými dary.Treibstoff (palivo)

Náš vozový park vyžaduje velké množství benzínu a nafty. Proto postupně převádíme náš vozový park v Německu na regenerativní pohony.

Umverpackungen (přebalování)

Na začátku roku 2020 jsme z našeho sortimentu nástrojů vyřadili plastové blistry. Od té doby balíme naše nářadí WEICON TOOLS do recyklovatelných kartonových krabic, čímž každoročně ušetříme přibližně šest tun plastu.
Přečtěte si více


Unternehmenswerte (Firemní hodnoty)

Jako společnost vyznáváme určité hodnoty, kterými se řídí naše každodenní jednání. Kromě respektu, otevřenosti, solidarity, komunikace a spolehlivosti patří mezi naše firemní hodnoty také odpovědnost a udržitelnost. Zodpovědné a udržitelné jednání je pro nás velmi důležité, a proto se kromě dosavadních opatření i nadále zaměřujeme na udržitelnost.

Vermeiden (úspora)

Úspora CO2 by měla být součástí každé strategie udržitelnosti. Protože i když kompenzujeme tunu CO2 jinde ve světě, zůstává to tuna CO2. Proto pravidelně zkoumáme a vyhodnocujeme stávající procesy v naší společnosti, abychom zjistili, zda je možné je dále optimalizovat z hlediska udržitelnosti.Work-Life-Balance (Rovnováha mezi prací a volným časem)

Udržitelnost pro nás znamená také vědomou pozornost věnovanou lidem (lidským zdrojům), počínaje lidmi v naší společnosti. Například zajišťujeme, aby naši zaměstnanci mohli využívat výhod dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.X-, Y- und Z-Generation (Generace X, Y a Z)

Když byla společnost WEICON v roce 1947 založena, hrály otázky životního prostředí pro mnoho firem podružnou roli. V tomto ohledu jsme nebyli výjimkou. Pro následující generace Y a Z však téma udržitelnosti nabývá stále většího významu - a to i ve WEICONu. Ředitelka Ann-Katrin Weidling, která sama patří k miléniálům, představuje čtvrtou generaci naší rodinné firmy. Je pro ni nesmírně důležité, aby WEICON sám významně přispěl k ochraně klimatu.


Ziele (cíle)

Udržitelná činnost není položka na seznamu úkolů, kterou si můžete v určitém okamžiku odškrtnout, ale nepřetržitý proces. Nikdy si nepřestaneme stanovovat nové cíle, abychom snížili emise CO2, kdekoli to bude možné.