Rychločistič | speciální čistič pro potravinářství | 15215005-66

Rychločistič

speciální čistič pro potravinářství

Číslo výrobku: 15215005-66
|
EAN:4024596073831

3 045,39 Kč*

Obsah: 5 L (609,08 Kč* / 1 L)

Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 days

Informace o výrobku

Čisticí a odmašťovací prostředek|pro citlivé oblasti

Rychločistič má NSF registraci pro potravinářskou oblast, může být použit jako čistící a odmašťovací prostředek pro odstraňování znečištění způsobeným údržbou a pro odstranění lepidel v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Rychločistič se používá k čištění a odmašťování povrchů, které jsou lepené nebo utěsněné WEICON lepidly a tmely nebo jež by měly být povrstveny WEICON kovy ve spreji. Rychločistič je pH-neutrální, materiálově kompatibilní a může být použit na rozdílných materiálech jako jsou kovy, skla, keramika, většině gum a plastech. Vzhledem ke svému speciálnímu složení a následné registraci NSF, může Rychločistič přispět ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Informace

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči