Povrchový čistič

pro předúpravu lepených povrchů

Číslo výrobku: 15207001
|
EAN:4024596078164

1 108,36 Kč*

Obsah: 1 L (1 108,36 Kč* / 1 L)

Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 dny

Informace o výrobku

Pro přípravu lepených ploch

WEICON Povrchový čistič se používá k čištění a odmašťování povrchů určených ke slepení nebo utěsnění pomocí lepidel nebo těsnicích hmot WEICON. Povrchový čistič lze použít na materiály jako je kov, sklo, keramika a většina plastů. Například jej lze použít k čištění a odmaštění stroje při údržbě.

Informace
  • Látka

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči