Čistič plastů | čistič na plasty, pryž a práškované materiály | 15204005-66

Čistič plastů

čistič na plasty, pryž a práškované materiály

Číslo výrobku: 15204005-66
|
EAN:4024596067571

2 213,21 Kč*

Obsah: 5 L (442,64 Kč* / 1 L)

Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 days

Informace o výrobku

čistí a odmašťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastů čistí, odmašťuje a beze zbytku se odpařuje. Slouží k čištění a odmaštění citlivých povrchů jako jsou plasty*, pryže nebo práškově lakované kovové prvky. Čistič plastů lze používat na rámy oken, roletové dveře, plastové profily, těsnění nebo lakované plochy v mnoha oblastech průmyslu.

Informace

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči