Testovací sprej kouřových čidel

pro fotoelektrické a optické kouřové hlásiče

Číslo výrobku: 10031819
|
EAN:4024596031213

605,00 Kč*

Obsah: 150 ml (403,33 Kč* / 100 ml)

Informace o výrobku

Bez silikonu | odpařuje se beze zbytku

WEICON Testovací sprej kouřových čidel umožňuje rychle, spolehlivě a bez přídavných zařízení otestovat funkčnost optických a fotoelektrických kouřových detektorů. Testovací sprej kouřových čidel pomáhá provádět funkční zkoušku. Sprej neobsahuje žádné tuhé látky a odpařuje beze zbytku. Tedy funkčnost zařízení není v žádném případě ovlivněna. WEICON Testovací sprej kouřových čidel lze uplatnit ve všech oblastech, kde se používají fotoelektrické kouřové detektory, například v průmyslu, ve veřejných zařízeních nebo v domácnostech. Je bezpečný a snadno použitelný s šetrným ohledem na elektroniku.

Informace
  • Sprejová nádoba

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.