Urethan 80

polyuretanové licí a nátěrové pryskyřice

Číslo výrobku: 10518005
|
EAN:4024596023461

2 115,08 Kč*

Obsah: 0.5 kg (4 230,16 Kč* / 1 kg)

Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 days

Informace o výrobku

Tvrdost Shore: A 80

WEICON Urethany jsou 2-složkové polyuretany, které při pokojové teplotě vytvrzují na materiál podobný pryži a zůstávají flexibilní až do -60°C (-76°F). WEICON Urethany přilnou k nejrůznějším materiálům, např. kovům, betonu, pryži, dřevu, sklolaminátu a mnoha dalším materiálům. Lze je použít také jako flexibilní nátěry ve spojení se systémy WEICON Plastikovou ocelí. Díky nízké citlivosti na vlhkost jsou vhodné také pro tenkovrstvé nátěry, vyznačují se vysokou pevností v tahu a rázovou pevností.

Informace
  • Pryskyřice & Tvrdidlo
  • Návod k použití
  • Procesní špachtle
  • Rukavice

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
Resin
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Hardener
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.