Označovací lak

těsnící lak

Číslo výrobku: 10048654
|
EAN:4024596073770

615,89 Kč*

Obsah: 30 g (2 052,97 Kč* / 100 g)

Informace o výrobku

Rychle zasychajicí, nevodivý, vynikající odolnost vůči médiím

Označovací lak je na bázi rozpouštědla, jde o rychleschnoucí a označující zajišťovací lak s dobrou přilnavost k mnoha materiálům. Lak slouží jako odstranitelný zámek, jako ochrana proti falšování neoprávněnými osobami, jako krytí pro elektricky vodivé části a jako ochrana proti korozi. Označovací lak je odolný vůči vodě, benzínu, motorové naftě, minerálnímu oleji, parafinovému oleji, zředěným kyselinám a louhům. Označovací lak má zásadní význam pro zajištění šroubových spojení všeho druhu, ochranu proti manipulaci a neoprávněnému uvolňování šroubů a spojů, dokumentaci pro zajištění kvality, řízení výroby a kontrolu výrobků prostřednictvím těsnění lakem a také pro vizuální kontrolu připojených, upravených částí. Označovací lak je dostupný ve žluté, zelené a červené barvě.

Informace
  • Lepidlo

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.