Ochrana proti korozi

vosková ochrana proti korozi pro konzervaci

Číslo výrobku: 10053034
|
EAN:4024596096212

338,80 Kč*

Obsah: 0.4 L (847,00 Kč* / 1 L)

Informace o výrobku

Ochrana kovových dílů proti korozi pro vnitřní sklady

WEICON Corro Ochrana je ochranný film schválený německým TÜV. Trvale chrání kovové nástroje a precizní součástky suchou, voskovitou vrstvou. WEICON Corro Ochranu lze použít jako bezpečnou ochranu proti korozi pro holé, nelakované kovové díly, pro skladování obrobků v interiéru, jako ochranu proti korozi při zaoceanské přepravě a pro konzervaci nástrojů a precizních součástek. Ochranný film lze snadno odstranit (např. pomocí čisticího prostředku WEICON Čistič S).

Informace
  • Sprejová nádoba

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.