Contact primer

► pro plasty s nízkou povrchovou energií

Číslo výrobku: 10000278
|
EAN:4024596004804

3 350,49 Kč*

Obsah: 100 ml (3 350,49 Kč* / 100 ml)

Informace o výrobku

Předošetření povrchu před lepením polyolefinů v kombinaci s WEICON Contact kyanakryláty.

Mnohé plasty nelze bez předchozího ošetření lepit vůbec nebo jen podmíněně. Po ošetření těchto plastů pomocí WEICON Contact Primer se docílí změny povrchové struktury. Tím se umožní lepení jinak obtížně slepitelných plastů, např. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) ze skupiny polyolefinů. Po ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty jako jsou např. silikony. Po ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty jako jsou např. silikony.

Informace
  • Primer

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zadejte prosím platnou otázku.
Pole označená * jsou povinná.

Zatím nejsou žádné dotazy.

0 z 0 hodnocení

Zadejte své hodnocení!

Sdělte nám své zkušenosti s produktem s jinými zákazníky.


Bezpečnost produktu

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický p