Detektor trhlin čistič

  • 11692500-66    |    Balení: 1
  • 4024596073879
    • Čistič pro nedestruktivní testování
    • těsnosti materiálu formou barevného procesu penetrace
500 ml
bez DPH | vč. DPH
368,45 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.5 litr (736,90 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

Vůči materiálům neutrální speciální čistič pro testování těsnosti

materiálu formou barevného procesu penetrace. Vhodné pro

kovy, většinu plastů, keramiku, sklo atd. Před použitím na plasty

vhodnost nutno otestovat.

Nebezpečí
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Naposledny navštívené