Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný

  • 11654400-66    |    Balení: 12
  • 4024596050702
    • k vyhledávání netěsností na tlakovém potrubí
    • mrazuvzdorný až do -15˚C
400 ml
  • DVGW-Gas: Zertifikat über ein DIN-DVGW Prüfzeichen als Schaumbildendes Lecksuchmittel für Gasleitungen

Bezpečný, snadný a rychlý způsob nalezení netěsností nebo skvrn na plynových potrubích. Hledač netěsností sprej – mrazuvzdorný netvoří škodlivé sloučeniny s těmito plyny: oxid uhličitý (CO2), propan, butan, acetylen, kyslík, uhlí a zemní plyn, dusík, oxid dusný (N2O), CFC (chlor-fluorované uhlovodíky) a není hořlavý.

Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný je použitelný všude tam, kde se používá stlačený vzduch nebo plynné látky. Typické oblasti použití je potrubí, hadice, armatury, šroubové spoje, ventily a adaptéry.

Naposledny navštívené