Anti-Seize High-Tech montážní sprej

  • 27050400    |    Balení: 1
  • 4024596001117
    • dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebení
    • bez obsahu kovu
    • schváleno NSF
400 ml
bez DPH | vč. DPH
825,83 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.4 litr (2 064,58 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

WEICON Anti Seize ''High-Tech'' je odolná proti vysokým teplotám, má mimořádně dobrý separační účinek, neobsahuje kovy a je certifikovaná podle NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná zejména tam, kde pasty s obsahem kovů mohou vyvolat elektrolytické reakce nebo kde z optických či zdravotních důvodů nelze používat produkty s obsahem niklu nebo jiných kovů.

Nebezpečí
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené