Oddělovač forem

  • 15450005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067939
    • mazivo a separátor bez silikonu

:

bez DPH | vč. DPH
4 802,49 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 5 litr (960,50 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

Vysoce kvalitní kombinace účinných látek s vysokým mazacím účinkem, složený z přírodních produktů. Zabraňuje ulpívání na plastech, formách, kovech a nástrojích.

WEICON Oddělovač forem lze používat při zpracování plastů, vstřikování, lisování a vakuovém tvarování.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Oddělovač forem"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči

Naposledny navštívené