Odstraňovač etiket

  • 15206005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067649
    • rychle
    • účinně

:

bez DPH | vč. DPH
2 242,13 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 5 litr (448,43 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Odstraňovač etiket odstraňuje snadno a rychle papírové etikety a zbytky lepidel na bázi akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etiket je vhodný pro většinu povrchů jako je sklo, kovy, dřevo, fólie a plasty.

Snadno a rychle odstraňuje cenovky (např. chybné výtisky), odstraňuje nálepky s adresou nebo popisem produktu, odstraňuje popisové etikety, zbytky etiket a lepidla, např. po dálničních známkách.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Odstraňovač etiket"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Oddělovač forem Oddělovač forem
Obsah 5 litr (1 059,23 Kč / 1 litr)
od 5 296,17 Kč
Uvolňovač rzi Uvolňovač rzi
Obsah 5 litr (360,10 Kč / 1 litr)
od 1 800,48 Kč
Bio-ochrana při svařování Bio-ochrana při svařování
Obsah 5 litr (479,40 Kč / 1 litr)
od 2 397,01 Kč

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči

Naposledny navštívené