Odstraňovač etiket

  • 15206005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067649
    • rychle
    • účinně

:

bez DPH | vč. DPH
2 032,80 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 5 litr (406,56 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Odstraňovač etiket odstraňuje snadno a rychle papírové etikety a zbytky lepidel na bázi akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etiket je vhodný pro většinu povrchů jako je sklo, kovy, dřevo, fólie a plasty.

Snadno a rychle odstraňuje cenovky (např. chybné výtisky), odstraňuje nálepky s adresou nebo popisem produktu, odstraňuje popisové etikety, zbytky etiket a lepidla, např. po dálničních známkách.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Odstraňovač etiket"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Oddělovač forem Oddělovač forem
Obsah 5 litr (960,50 Kč / 1 litr)
od 4 802,49 Kč
Uvolňovač rzi Uvolňovač rzi
Obsah 5 litr (326,52 Kč / 1 litr)
od 1 632,59 Kč
Bio-ochrana při svařování Bio-ochrana při svařování
Obsah 5 litr (434,51 Kč / 1 litr)
od 2 172,56 Kč

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči

Naposledny navštívené