Zinková barva na opravy

  • 15001375    |    Balení: 12
  • 4024596000691
    • opravy pozinkovaných povrchů
    • v odstínu žárového pozinkování

:

WEICON Zinková barva na opravy je aktivní korozní ochrana pro všechny kovové plochy, s odstínem podobným jako žárové pozinkování.

Při aplikaci WEICON Zinková barva na opravy se destičkové šupinové pigmenty (vločky) ukládají na podklad ve více vrstvách (prostorově přesazených) jako tašky na střeše.

Tím je povrch déle chráněný před vlhkostí. Optimální protikorozní ochrany se dociluje ve spojení se současným elektrochemickým účinkem.

Naposledny navštívené