Hledač netěsností

  • 15400005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067908
    • nehořlavý
    • antikorozivní
    • bezpečný, testováno DIN-DVGW

:

WEICON Hledač netěsností slouží k rychlému, pohodlnému a spolehlivému vyhledávání netěsností (trhlin nebo porézních míst) na tlakových vedeních.

S plynným oxidem uhličitým (CO2), propanem, butanem, acetylénem, kyslíkem, svítiplynem nebo zemním plynem netvoří nebezpečné sloučeniny.

Lze jej použít všude tam, kde se zpracovává stlačený vzduch, zemní plyn nebo svítiplyn, kde se mohou vyskytovat netěsnosti ve vedeních, šroubeních a armaturách, resp. pro zvýšení bezpečnosti plynovodů a tlakovzdušných brzd.

Naposledny navštívené