Silikon

  • 15350005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067878
    • mazivo a separátor

:

bez DPH | vč. DPH
2 774,53 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 5 litr (554,91 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

WEICON Silikon je mazivo, separátor a prostředek pro ochranu a ošetřování plastů pryže a kovů. Teplotní odolnost až do +250°C (+482°F).

WEICON Silikon lze použít v mnoha oblastech průmyslu. WEICON Silikon chrání elektrické kontakty před vlhkostí, ošetřuje pryžové, kovové a plastové prvky, chrání pryžové prvky před stárnutím, namrzáním a slepováním, umožňuje hladké vedení střešních oken, vodicích a bezpečnostních pásů.

WEICON Silikon vytváří dlouhodobý oddělovací povlak a zajišťuje kvalitu povrchu. Zabraňuje ukládání zbytků lepidel na lisech a vedeních, zabraňuje ulpívání surovin na dopravnících, žlabech a skluzech.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Silikon"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 litr (592,90 Kč / 1 litr)
296,45 Kč
W 44 T® Multi-sprej W 44 T® Multi-sprej
Obsah 0.5 litr (592,90 Kč / 1 litr)
296,45 Kč
PTFE-sprej PTFE-sprej
Obsah 0.4 litr (1 524,60 Kč / 1 litr)
609,84 Kč

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči

Naposledny navštívené