Povrchový čistič

  • 15207005-66    |    Balení: 1
  • 4024596067670
    • pro předpřípravu lepených ploch

:

bez DPH | vč. DPH
3 068,56 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 5 litr (613,71 Kč / 1 litr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Povrchový čistič se používá k čištění a odmašťování povrchů určených ke slepení nebo utěsnění pomocí lepidel nebo těsnicích hmot WEICON.

Povrchový čistič lze použít na materiály jako je kov, sklo, keramika a většina plastů.

Například jej lze použít k čištění a odmaštění stroje při údržbě.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Povrchový čistič"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Opravárenská tyčinka Měď Opravárenská tyčinka Měď
Obsah 57 gram (579,53 Kč / 100 gram)
od 330,33 Kč
Opravárenská tyčinka Ocel Opravárenská tyčinka Ocel
Obsah 57 gram (579,53 Kč / 100 gram)
od 330,33 Kč
Opravárenská tyčinka Titan Opravárenská tyčinka Titan
Obsah 57 gram (825,77 Kč / 100 gram)
od 470,69 Kč

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úči

Naposledny navštívené