CA-Primer pro polyolefiny

  • 12450010    |    Balení: 1
  • 4024596004798
    • Předošetření povrchu před lepením polyolefinů v kombinaci s WEICON Contact kyanakryláty.

:

bez DPH | vč. DPH
565,37 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 10 mililitr (5 653,70 Kč / 100 mililitr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

Mnohé plasty nelze bez předchozího ošetření lepit vůbec nebo jen podmíněně. Po ošetření těchto plastů pomocí WEICON Contact Primer se docílí změny povrchové struktury.

Tím se umožní lepení jinak obtížně slepitelných plastů, např. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) ze skupiny polyolefinů. Po ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty jako jsou např. silikony.

Po ošetření pomocí WEICON Contact Primer lze lepit také moderní termoplastické elastomery (TPE), PTFE a tedy také příbuzné plasty jako jsou např. silikony.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "CA-Primer pro polyolefiny"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický p

Naposledny navštívené