WEICON TI
WEICON TI
WEICON TI Reparatur von ausgerissenen Gewinden an Elementen einer mobilen Tribüne

WEICON TI

  • 10430005    |    Balení: 1
  • 4024596016784
    • pasta
    • plněná titanem
    • teplotně odolná až do +200°C (+392°F) krátkodobě až do +260°C/+500°F)

:

bez DPH | vč. DPH
2 312,31 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kilogram (4 624,62 Kč / 1 kilogram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON TI je velmi vhodná pro opravy, při kterých se vyžaduje vysoká pevnost v tlaku a chemická odolnost, např. na čerpadla, ventily, brusné destičky, sedla kuličkových ložisek, hřídele a vrtule nebo k potažení skříní čerpadel a kluzných ložisek.

WEICON TI lze používat ve strojírenství, při stavbě soustava zařízení a v mnoha dalších oblastech průmyslu.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "WEICON TI"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kilogram (2 945,14 Kč / 1 kilogram)
1 472,57 Kč
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kilogram (2 945,14 Kč / 1 kilogram)
1 472,57 Kč
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kilogram (4 370,52 Kč / 1 kilogram)
2 185,26 Kč

Nebezpečí
Resin
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410

Naposledny navštívené