Opravárenská tyčinka Měď
Opravárenská tyčinka Měď
Opravárenská tyčinka Měď Reparatur einer Kupferleitung

Opravárenská tyčinka Měď

  • 10530057-66    |    Balení: 1
  • 4024596066161
    • velmi rychle vytvrzující
    • plněná mědí
    • schválení NSF, lze používat ve styku s pitnou vodou

:

bez DPH | vč. DPH
298,57 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 57 gram (523,81 Kč / 100 gram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Opravárenská tyčinka Měď je určená pro velmi rychlé opravy (doba zpracování 3 minuty) trhlin, úniků a netěsností i na vlhkých a mokrých plochách jako jsou trubky a kolena, šroubení a příruby, okapní žlaby a svody, nádrže na vodu, výměníky, rozvody topení, chladicí a klimatizační systémy.

WEICON Opravárenskou tyčinku Měď lze používat při stavbě nádrží a zařízení v potravinářství, v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu a v mnoha dalších oblastech.

Varování
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené