Easy-Mix PE-PP 45
Easy-Mix PE-PP 45 Verkleben von Garagentoröffnern aus PP

Easy-Mix PE-PP 45

  • 10660038-66    |    Balení: 1
  • 4024596066918
    • rychlé
    • vysocepevnostní
    • spolehlivé
38 ml průsvitný
Na vyžádání
bez DPH | vč. DPH
1 410,26 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 38 metr (37,11 Kč / 1 metr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 je 2-komponentní konstrukční lepidlo na bázi metylakrylátu. Je velmi vhodné pro strukturované vysocepevnostní lepené spoje nízkoenergetických plastů, např. PE, PP a TPE.

Nebezpečí
Resin
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H341 - Podezření

Naposledny navštívené