Easy-Mix RK-7100
Easy-Mix RK-7100
Easy-Mix RK-7100 Verklebung von Deckenverkleidungen in Strassenbahnen.

Easy-Mix RK-7100

  • 10566050    |    Balení: 1
  • 4024596030643
    • rychle vytvrzující
    • vysocepevnostní
    • rázuvzdorné, zbytkově elastické

:

bez DPH | vč. DPH
863,94 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 50 gram (1 727,88 Kč / 100 gram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON Easy-Mix RK-7100 spojuje mnoho materiálů např. plasty, kovy a keramiku vzájemně i mezi sebou. Je zvláště vhodné pro strukturální lepení, kde je vyžadována vysoká pevnost spoje. Lepidlo je vysoce viskózní a proto je vhodné i pro použití na svislých plochách.

WEICON Easy-Mix RK-7100 má univerzální použití a lze jej použít např. při zpracování plastů, při stavbě lodí a člunů, při výrobě modelů a forem, při výrobě karoserií a vozidel, v elektrotechnice, při stavbě veletrhů a výstav a v mnoha dalších oblastech.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Easy-Mix RK-7100"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Nebezpečí
Resin
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 - Škodlivý pro vodní organis
Hardener
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené