WEICONLOCK® AN 301-48
WEICONLOCK® AN 301-48
WEICONLOCK® AN 301-48 Verklebung Führungsrohre in Aluminium Bronze Block

WEICONLOCK® AN 301-48

  • 30148150    |    Balení: 1
  • 4024596025380
    • střední viskozita
    • vysoká pevnost
    • těžce demontovatelný

:

bez DPH | vč. DPH
1 054,52 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 50 mililitr (2 109,04 Kč / 100 mililitr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

spojování ložisek, hřídelí a pouzder, odolný proti vysokým teplotám, atest DVGW + NSF

Nebezpečí
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Naposledny navštívené