Označovací lak

  • 30020030-66    |    Balení: 1
  • 4024596073770
    • Rychle zasychajicí, nevodivý, vynikající odolnost vůči médiím

:

bez DPH | vč. DPH
520,91 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 30 gram (1 736,37 Kč / 100 gram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

Označovací lak je na bázi rozpouštědla, jde o rychleschnoucí a označující zajišťovací lak s dobrou přilnavost k mnoha materiálům.

Lak slouží jako odstranitelný zámek, jako ochrana proti falšování neoprávněnými osobami, jako krytí pro elektricky vodivé části a jako ochrana proti korozi.

Označovací lak je odolný vůči vodě, benzínu, motorové naftě, minerálnímu oleji, parafinovému oleji, zředěným kyselinám a louhům.

Označovací lak má zásadní význam pro zajištění šroubových spojení všeho druhu, ochranu proti manipulaci a neoprávněnému uvolňování šroubů a spojů, dokumentaci pro zajištění kvality, řízení výroby a kontrolu výrobků prostřednictvím těsnění lakem a také pro vizuální kontrolu připojených, upravených částí. Označovací lak je dostupný ve žluté, zelené a červené barvě.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "Označovací lak"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Naposledny navštívené