Testovací sprej kouřových čidel

  • 11640250-66    |    Balení: 1
    • bez silikonu
    • vypařuje se beze zbytku
250 ml

WEICON Testovací sprej kouřových čidel umožňuje rychle, spolehlivě a bez přídavných zařízení otestovat funkčnost optických a fotoelektrických kouřových detektorů.

Testovací sprej kouřových čidel pomáhá provádět funkční zkoušku. Sprej neobsahuje žádné tuhé látky a odpařuje beze zbytku. Tedy funkčnost zařízení není v žádném případě ovlivněna.

WEICON Testovací sprej kouřových čidel lze uplatnit ve všech oblastech, kde se používají fotoelektrické kouřové detektory, například v průmyslu, ve veřejných zařízeních nebo v domácnostech. Je bezpečný a snadno použitelný s šetrným ohledem na elektroniku.

Naposledny navštívené