Bio-ochrana při svařování

  • 15050005-66    |    Balení: 1
    • bez silikonu

Vyberte velikost:

WEICON Bio ochrana při svařování poskytuje dočasnou ochranu proti korozi. Neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, jiná rozpouštědla nebo silikony.

Bio ochrana při svařování je založena na extraktech z lískových ořechů a slunečnice a je biologicky odbouratelná v souladu se směrnicemi ES.

Slouží k čištění svařovacích trysek a jako ochrana trysek před znečištěním. Současně chrání svařovaný prvek před účinky rozstřiku bez ovlivnění svarového spoje.

Naposledny navštívené