Aktivátor F

  • 30700200    |    Balení: 1
    • ke zkrácení doby vytvrzení WEICONLOCK
Auf Anfrage

Vyberte velikost:

Přípravou povrchu pomocí WEICON Aktivátor F lze dobu vytvrzení výrazně zkrátit. Aktivátor se doporučuje také pro všechny pasivní povrchy, ovšem v každém případě při nižších teplotách prostředí (pod +10 °C/+50 °F) a větších šířkách spáry. Na nekovovém povrchu lze dosáhnout vytvrzení jen s pomocí aktivátoru WEICONLOCK.

Naposledny navštívené