WEICON WR
WEICON WR
WEICON WR Instandsetzung einer Antriebswelle nach Abrieb und Verschleiss
WEICON WR Beschichtung einer Kreiselpumpe

WEICON WR

  • 10300005    |    Balení: 1
  • 4024596002657
    • tekutá
    • plněná ocelí
    • otěru odolná
Na vyžádání

:

bez DPH | vč. DPH
1 724,25 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kilogram (3 448,50 Kč / 1 kilogram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

WEICON WR je vhodná pro oblasti, ve kterých kovové prvky podléhají silnému opotřebení následkem tření. Pro opravy a repase hřídelí, ložisek, řezacích a razicích zařízení, pro výrobu modelů, odlévání a pro kopírovací frézy , podlévání strojů nebo jako otěruvzdorná vrstva před konečným nátěrem WEICON Keramikou BL.

WEICON WR lze použít ve strojírenství, při výrobě nástrojů, modelů a forem a v mnoha dalších oblastech průmyslu.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "WEICON WR"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Opravárenská tyčinka Ocel Opravárenská tyčinka Ocel
Obsah 57 gram (579,53 Kč / 100 gram)
od 330,33 Kč
Opravárenská tyčinka Titan Opravárenská tyčinka Titan
Obsah 57 gram (825,77 Kč / 100 gram)
od 470,69 Kč
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kilogram (2 945,14 Kč / 1 kilogram)
1 472,57 Kč

Nebezpečí
Resin
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené