WEICONLOCK® AN 302-70 Zajištění šroubů a čepů
WEICONLOCK® AN 302-70 Zajištění šroubů a čepů Sicherung einer Kontermutter

WEICONLOCK® AN 302-70 Zajištění šroubů a čepů

  • 30270150-66    |    Balení: 1
  • 4024596075552
    • střední viskozita
    • vysoká pevnost
    • těžce demontovatelný

:

bez DPH | vč. DPH
946,52 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 50 mililitr (1 893,04 Kč / 100 mililitr)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3 pracovní dny

zajištění šroubů a čepů, schváleno DVGW

Varování
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organi

Naposledny navštívené