WEICON SF
WEICON SF
WEICON SF Reparatur einer Leckage an einer Wasserleitung

WEICON SF

  • 10250005    |    Balení: 1
  • 4024596002596
    • pasta
    • plněná ocelí, rychle vytvrzující certifikovaná u Germanischer Lloyd

:

bez DPH | vč. DPH
1 346,73 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kilogram (2 693,46 Kč / 1 kilogram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

WEICON SF je zvláště vhodná pro rychlé opravy netěsných potrubí, pláštů a převodovek, pro kotvení a výrobu upínacích přípravků.

WEICON SF lze používat ve strojírenství, při výrobě nástrojů, při výrobě modelů a forem, při opravách lodí a v dalších oblastech.

Varování
Resin
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené