WEICON CBC

  • 10110030-66    |    Balení: 1
  • 4024596073626
    • odolná proti vibracím, nárazům, zlomení
Na vyžádání

:

bez DPH | vč. DPH
9 122,19 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 3 kilogram (3 040,73 Kč / 1 kilogram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 15-20 pracovní dní

Speciální systém epoxidové pryskyřice pro vyrovnávání a vyplňování. Slouží jako náhrada za armatury, opotřebované kovové díly, zajišťuje přímý kontakt se základovou deskou.

WEICON CBC má nízkou viskozitu, je tekutá, samonivelační. Doba zpracovatelnosti je 30 minut. Téměř se nesmršťuje. Poskytuje trvalou, vysoce statickou stabilitu a vykazuje skvělé vlastnosti stárnutí.

Systém epoxidové pryskyřice přilne obzvláště dobře na oceli a betonu. Má dobrou pevnost a je odolná proti olejům, palivům a mnoha chemikáliím. Je odolná vůči vibracím, stejně tak i vůči teplotám. Vzhledem ke svému extrémně nízkému smrštění zůstanou stroje a systémy po odlévání s WEICON CBC konstantní a vyrovnané.

Nebezpečí
Resin
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené