Contact VM 20

  • 12300030    |    Balení: 1
    • kyanoakrylátové lepidlo na kovy
    • nízká viskozita
    • velmi rychlé vytvrzení

Vyberte velikost:

WEICON Contact VM 20 má nízkou viskozitu (20-40 mPa•s) a vytvrzuje velmi rychle. Je vhodný pro lepení všech kovů, zvláště při lepení lícovaných prvků při sériové výrobě.

VM 20 lze použít v průmyslu obrábění kovů, při stavbě strojů a přístrojů a v mnoha dalších oblastech průmyslu.

Naposledny navštívené