WEICON GL

  • 10700005    |    Balení: 1
  • 4024596080129
    • tekutá
    • plněno minerály, otěru odolná
    • teplotní odolnost +180°C (356°F)

:

bez DPH | vč. DPH
2 851,97 Kč

vč. DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kilogram (5 703,94 Kč / 1 kilogram)

Ihned k zaslání, dodací doba cca 1-3

Systém epoxidové pryskyřice WEICON GL poskytuje vysokou odolnost proti otěru a slouží jako ochrana proti opotřebení silně používaných povrchů. Je tekutá, má vysokou počáteční pevnost, je minerálně plněná a odolná vůči chemikáliím. Systém epoxidové pryskyřice je obzvláště vhodný pro nátěr silně namáhaných těles čerpadel, jako ochrana proti opotřebení kluzných ložisek, skluzů, nálevek a trubek a pro opravy odlitků, ventilů a lopatek ventilátorů.

Produkt lze použít ve strojírenství a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

WEICON GL je také vhodný pro vytvoření struktury systému v kombinaci s WEICON Keramikou BL. Díky různým barvám obou systémů ochrany proti opotřebení lze během vizuální kontroly snadno určit stupeň opotřebení.

Hodnocení číst, psát a diskutovat... více
Hodnocení zákazníků pro "WEICON GL"
Napsat hodnocení
Po kontrole budou hodnocení zpřístupněna.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kilogram (2 945,14 Kč / 1 kilogram)
1 472,57 Kč
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kilogram (2 945,14 Kč / 1 kilogram)
1 472,57 Kč
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kilogram (4 370,52 Kč / 1 kilogram)
2 185,26 Kč

Nebezpečí
Resin
H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hardener
H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Naposledny navštívené