Hledač netěsností - mrazuvzdorný

  • 15404005    |    VPE: 1
    • k vyhledávání netěsností na tlakovém potrubí
    • mrazuvzdorný až do -15˚C

Vyberte velikost:

  • DVGW-Gas: Zert über DIN-DVGW Prüfzeichen in Gasanlagen

Bezpečný, snadný a rychlý způsob nalezení netěsností nebo skvrn na plynových potrubích. Hledač netěsností sprej – mrazuvzdorný netvoří škodlivé sloučeniny s těmito plyny: oxid uhličitý (CO2), propan, butan, acetylen, kyslík, uhlí a zemní plyn, dusík, oxid dusný (N2O), CFC (chlor-fluorované uhlovodíky) a není hořlavý.

Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný je použitelný všude tam, kde se používá stlačený vzduch nebo plynné látky. Typické oblasti použití je potrubí, hadice, armatury, šroubové spoje, ventily a adaptéry.

Zuletzt angesehen